P9950088

Het Anker is basisscholenkampioen in Emmen geworden. Op de site van ESG staat een verslag.