Afgelopen zaterdag vond in odbs Het Valkhof in Roden het Basisscholen Schaak Kampioenschap (BSK) 2024 plaats.
In een schaakwedstrijd kan een eenvoudige pion die de overkant van het bord bereikt, veranderen in een sterke koningin, waardoor meestal gewonnen wordt. Net zo konden tijdens dit schaakkampioenschap kinderen met nog niet eens zo heel veel schaakervaring, misschien zomaar uitgroeien tot sterke prijswinnaars.
Op 36 speelborden stonden in totaal 576 pionnen klaar die misschien ooit koningin zouden kunnen worden, en achter die borden zaten 72 kinderen van 7 scholen klaar die deze middag misschien basisscholen schaakkampioen van Noordenveld zouden kunnen worden.
Het is een mooie trend dat tegenwoordig steeds meer meisjes en vrouwen schaken. Er deden zaterdag maar liefst 21 meisjes mee, terwijl schaken vroeger, net als veel andere sporten, toch vooral een mannenaangelegenheid was. Hopelijk zal het percentage meisjes volgend jaar wéér hoger zijn.
Er waren zeven rondes met partijtjes van 25 minuten. Sommige daarvan waren ultra kort vanwege het beruchte trucje dat bekend staat als herdersmat. De wedstrijd is dan al na 7 zetten afgelopen. Op andere borden werd er tot de laatste seconde op het scherpst van de snede gestreden.
In het algemeen was het niveau hoog. Leden van de Schaakclub Roden, die het toernooi organiseerde, hadden op scholen die dat wilden, een aantal schaaklessen gegeven. Het is verrassend hoe snel kinderen het spel leren en hoe zij daarna onbevangen en met veel plezier spelen.
Het ging er soms fanatiek, maar altijd buitengewoon sportief aan toe. Zo waren er zelfs kinderen die hun tegenstander goede tips gaven en was er ook bij verlies geen onvertogen woord te horen.
Kortom de sfeer was uitstekend, mede dankzij de gastvrijheid van Het Valkhof, de inzet van de mensen van de catering en de vrijwilligers van de schaakclub die het geheel begeleidden.
De tientallen trotse, geïnteresseerde ouders die aanwezig waren, konden door de ramen van de lokalen meeleven met hun kind en tussen de rondes door van ze horen hoe spannend, goed of teleurstellend het was verlopen.
Tijdens veel partijen werd een pion uiteindelijk echt een koningin (echte schakers zeggen liever 'dame') en aan het eind van het toernooi waren het de volgende kinderen die met de bekers en medailles naar huis gingen.
Algemeen, individueel klassement:
1. Juri Vokjan, net als vorig jaar, BSK-kampioen
2. Melle Roemling
3. Tom Ridder
Scholen klassement, met het sterkste viertal van elke school:
1. odbs De Eskampen, Peize
2. obs De Poolster, Nieuw-Roden
3. odbs Het Valkhof, Roden
Onderbouw klassement, voor kinderen t/m groep 5:
1. Rens Boomhouwer
2. Sebas Bouma
3. Jip Smit
Iedereen die meedeed kreeg een herinneringsvaantje en veel belangrijker, misschien wel een leuke hobby voor de rest van zijn of haar leven.