Frans van Amerongen afscheid
De voorzitter neemt afscheid van de secretaris (foto Martijn Hardeman)

Gisteravond op de algemene ledenvergadering nam Frans van Amerongen afscheid als bestuurslid. Na negen jaar secretaris was het nu tijd voor andere zaken. Hij zal nog zijn taken overdragen aan de nieuwe secretaris Fons van Hamond en dan is het op schaakgebied voorlopig alleen spelen.
 
op de alv waren er slechts twee punten die tot discussie leidde. Het plan om digitale borden aan te schaffen voor vooral de jeugdaktiviteiten ging vooral over hoe dat boekhoudkundig geregeld moest worden. Het plan op zich zelf vond iedereen een goed idee. Uitlenen kan dan op dezelfde manier als we nu met het materiaal (borden, stukken en klokken) doen. Wie het eerst komt het eerst maalt. Voorwaarde voor aanschaf is de prijs en of er genoeg mensen zijn om het te beheren. Tenslotte moet het niet afhankelijk zijn van één persoon.

Het tweede punt was de bekercompetitie. Dit jaar zijn er drie bekercompetities. Open, tot 1900 en tot 1650. De vraag was of elke vereniging één team per klasse konden aanmelden of dat de verenigingen meerdere teams konden inschrijven (bv 1 team per team in de NOSBO-competitie). Daar kwam een stemming aan te pas. Met 14 tegen 13 stemmen werd het bestuursvoorstel van 1 team per vereniging per klasse aangenomen. Uiteraard gaan we in mei evalueren.

Verder werd er nog gevraagd of verenigingen aktiviteiten in het kader van het jubileum van de KNSB (150 jaar) gingen organiseren. Ondanks diverse oproepen zijn hier geen reacties gekomen van de verenigingen. Voorzitter Jan van Os had wel een idee. Hij heeft gekeken naar populaire aktiviteiten in het verleden die nu niet meer plaats vinden. Zo kwam hij op het idee om het snelschaken voor teams weer een keer te laten plaats vinden. Dat leek de vergadering een goed idee.

De overige punten (jaarverslagen, begroting 2023, competitie 2022-23, plannen jeugd) werden goedgekeurd.