Groninger CombinatieVanavond is er weer een ALV van de NOSBO.
Aanvang 19.30 uur in het Jannes van der Wal Denksportcentrum

De stukken zijn 14 dagen geleden naar de secretarissen gestuurd.

AGENDA

1.Opening, Agenda
2.Mededelingen, ingekomen stukken
3.Verslag ALV 29-9-2021
4. KNSB-zaken
5.Jaarrekening 2021
presentatie door de penningmeester,
verslag van de Kascommissie,
6.Benoeming nieuwe Kascommissie
volgens roulatieschema: Spassky's en Valthermond
7.Regeling NOSBO-contributie
8.Competitie: evaluatie
KNSB-competitie en corona: problemen met uitval spelers, inhaalwedstrijden, speelgerechtigdheid?NOSBO-competitie: We hebben nu 4 seizoenen gespeeld met de gescheiden landelijke en regionale competities. Wij hebben in 2018 gekozen voor aparte competities van 8-, 6- en 4-tallen, zonder promotie of degradatie. Hoe is dat bevallen, gaan we zo door? En ook voor deze competitie: Hoe is het afgelopen seizoen gegaan met lockdown en inhaalwedstrijden.
9.Besturen, vrijwilligers, verenigingen
Het wordt de laatste jaren steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden die (een deel van) bestuurstaken op zich willen nemen of die mee willen helpen om bepaalde activiteiten te organiseren en uit te voeren. De voorzitter wil hierover graag in discussie treden met de vergadering. Ook is een aantal clubs de afgelopen jaren een flink aantal leden kwijtgeraakt, en niet alleen door corona, meerdere clubs hebben daardoor moeten besluiten tot opheffing. Anderzijds lijkt een groep mensen die tijdens de lockdowns het schaken op internet of Netflix ontdekt hebben, nu de weg naar de clubs gevonden te hebben. Kortom, hoe staan we ervoor?
10.Rondvraag
11.Sluiting