NOSBO voorzitters
De verenigingen hebben van de week de nota's van de KNSB ontvangen voor de KNSB-afdrachten. Daarbij is de opmerking gemaakt dat men voor de NOSBO-afdracht een rekening krijgt van de NOSBO.

Dat is een verschil met vroeger. Toen inde de NOSBO het gehele bedrag en sluiste het geld door naar de KNSB. Waarom is dat nu anders? Dat heeft te maken met de BTW. Verder naar onderen leg ik dat nader uit. In het kort komt het er op neer dat als beide afdrachten door of de KNSB of de NOSBO worden geïnd we 21% BTW over het gehele bedrag moeten betalen. Door het te scheiden hoeven we geen BTW over de NOSBO-afdracht te betalen. En dat scheelt € 2,10 per NOSBO-lid.


Waarom moeten we btw betalen over onze contributie?

Daarvoor moeten we terug naar een besluit van de Europese rechter die zei dat denksporten niet in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling omdat bij denksporten te weinig beweging is. In de volksmond wordt gesproken dat de rechter bepaalde dat denksporten geen sport is. Dat klopt dus niet helemaal.

BTW moet iedereen betalen die iets verkoopt of diensten verleent. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk. Voor sport is die uitzondering gebaseerd op het feit dat bewegen goed is voor de gezondheid van mensen. En om dat te stimuleren hoeft er geen BTW betaald te worden over bewegingssport. Helaas is schaken dat niet. Hoewel ik als loper constant in beweging ben als ik niet aan zet ben en meer loop dan de veel sporters.

Dat houdt in dat er over de contributie 21% BTW moet worden betaald en er dus ook een BTW-administratie moet worden bijgehouden.


Moet mijn vereniging ook BTW betalen?

Gelukkig is er een regeling dat als de omzet onder de € 20.000,- blijft je geen BTW hoeft te betalen als je dat van te voren aanvraagt. De zogenaamde KOR (kleine onderneming regel). Als het goed is heeft uw vereniging dat aangevraagd. De NOSBO heeft dit in ieder geval geregeld. We hoeven daarom geen BTW af te dragen over de NOSBO-afdrachten en daardoor besparen we voor u € 2,10.


Moet de KNSB BTW betalen?

Het zal duidelijk zijn dat de KNSB een omzet heeft die hoger is dan € 20.000. Zij moeten dus wel BTW betalen over de KNSB-contributie. Daar staat tegenover dat ze betaalde btw mogen aftrekken. Dat betekent dat de stijging niet 21% is maar 12%. De KNSB-afdracht is daarom 12% hoger (= ca € 4,-). De netto afdracht aan de KNSB blijft daardoor gelijk.


Hoe gaat de NOSBO hun bijdrage innen?

De NOSBO is van plan de afdracht één keer per jaar te gaan innen. Dit omdat het om relatief kleine bedragen gaat.Voor het schaakseizoen 1-oktober 2021 – 1 oktober 2022 zal de rekening in maart verstuurd worden met als peildatum 1 januari 2022. Dat geldt voor drie kwartalen (€ 7,50 per senior lid). Voor het seizoen 2022-2023 zal dan in maart 2023 de nota worden verstuurd.

We hebben gekozen voor maart omdat we er van uitgaan dat de verenigingen dan de contributie van hun leden geïnd hebben.

Dit houdt wel in dat we in het kalenderjaar 2022 maar drie kwartalen innen. Immers het vierde kwartaal wordt pas in maart 2023 geïnd.

Uiteraard wordt dit ook nog voorgelegd aan de algemene vergadering van dit voorjaar.