20210614 220610De Algemene ledenvergadering gaf geen grote discussiepunten weer. Logisch omdat we pas sinds kort weten welke regelingen er precies gelden voor onze sport. Geen 1,5 meter, maar wel QR-code als je na afloop in een café(gedeelte) gaat zitten. Durven en/of willen mensen nog naar de club, durven ze wel samen in een auto te reizen, moeten we onze spatschermen nog gebruiken.

Wel belangrijk was het agendapunt betreffende de BTW. De KNSB moet over de contributies BTW gaan betalen. Daartegenover mogen ze dan de betaalde BTW over diensten (bv van de accountant) weer terug vragen. Netto komt dat neer op een stijging van 12% van de KNSB-afdracht. De KNSB gaat nu rechtstreeks de inning van de afdrachten bij de verenigingen in rekening brengen. Daardoor blijven de regionale bonden in hun omzet onder de € 20.000,- en hoeven de regionale bonden geen btw te betalen. Dat scheelt voor ons NOSBO € 2,10 per lid.
Wel moeten de NOSBO en de verenigingen een aanvraag doen om niet-belastingplichtig te worden. Daarover zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst en houd u zich dan ook aan deze afspraken. Scheelt in ieder geval dat u geen BTW-administratie hoeft te voeren en geen belastingopgaves hoeft in te dienen.
De KNSB heeft een concept-statuten gemaakt omdat door de WBT ()Wet Beheer Toezicht) elke vereniging voor 2025 zijn statuten moet aanpassen. We zoeken nog naar de mogelijkheden om gezamenlijk bij één notaris de statuten te wijzigen. Statuten wijzigen kost nu ca. € 500,-.

De jaarverslagen zijn allemaal goedgekeurd waarbij vooral het jaarverslag van de Jeugd goed werd ontvangen. Complimenten voor Martijn.

Twee leden van de commissie van beroep (Holtz en Bakker) werden herkozen als lid.

De Begroting is zonder opmerkingen goedgekeurd.

Plannen:
De jeugd is deze maand druk bezig, enerzijds door het inhaaleffect van uitgestelde kampioenschappen, anderzijds door de normale startaktiviteiten. We proberen meer jeugdaktiviteiten naar het Noorden te halen. En dat lukt, zie de verslagen en agenda op onze site.
De peiling onder de verenigingen geeft aan dat er genoeg animo is voor zowel 8-, 6- als 4-tallen. Komende week gaat het opgaveformulier naar de verenigingen. Start is dan in november.

De wijziging van de jeugdreglementen (vooral aanpassingen aan de landelijke reglementen, en een wat minder strikte omschrijvingen) werden goedgekeurd.

Binnenkort kunt u de notulen en nieuwe jeugdreglementen op onze site vinden.