P9910422Op de digitale ledenvergadering is met opgestoken duimpjes Jan van Os gekozen als voorzitter van de NOSBO en als afgevaardigde naar de Bondsraad.

Nog mooier was dat Roland Kroezen benoemd werd tot lid van verdienste. En dat niet alleen voor 12 jaar bestuurslidmaatschap, maar ook voor al die andere aktiviteiten die hij in de NOSBO heeft vervuld. Denk hierbij aan wedstrijdleider in de KNSB, niet alleen voor zijn clubje Sissa, maar ook voor Staunton en de Spassky's. Daarnaast kon je bijna geen jeugdtoernooi bezoeken of daar was Roland ook. En niet als Bobo, maar overal waar het nodig was. Zoals bv. indelen, tussenstanden publiceren op de website. Later zullen we nog een artikel publiceren waarbij wij wat uitgebreider ingaan op al zijn werkzaamheden voor de NOSBO en wat hij daarvan vindt.

Verder kwam in de rondvraag nog een aantal vragen aan de orde. Zoals wat te doen met het KNSB-bestuursvoorstel om te stoppen met het Schaakmagazine. Daar kwam vanuit de verenigingen nogal wat verzet tegen.
Ook de vraag of er een korting op de afdrachten kan komen in verband met de Corona kwam aan de orde. De NOSBO heeft de afgelopen kwartalen al een (tijdelijke) korting doorgevoerd. Voor de KNSB is dat lastiger omdat daar de kosten natuurlijk gewoon doorlopen. De corona levert voor de KNSB geen korting op de uitgaven op.

Het ziet er niet naar uit dat er dit jaar een competitie georganiseerd kan worden. We verwachten niet dat we in januari kunnen spelen. Als de maatregelen versoepelen zullen we bekijken wat er nog mogelijk is. En dat zullen we uiteraard overleggen en delen met de verenigingen. Binnenkort komt de NOSBO met een online toernooi voor de leden. Dat wordt nu uitgewerkt.

Andere opmerkingen: Het Chessfestival Groningen is definitief afgezegd. Op dit moment stelt de Veiligheidsregio dat er niets mag. Ze verwachten niet dat er op 8 december zo versoepeld wordt dat er iets mogelijk zal zijn. Ook geen kleinschalig evenement.