Een update van de maatregelen van de NOSBO:

- NOSBO ALV.
De voorjaars-ALV is afgelast. Echter staat er wel in de statuten dat de jaarcijfers van, in dit geval 2019, voor 1 juli moeten zijn goedgekeurd. Morgenavond komt de kascommissie bij de penningmeester langs om de cijfers te beoordelen. Het bestuur stelt voor om de cijfers naar de besturen op te sturen, met de vraag om deze dan goed te keuren en dat dan te formaliseren op de najaars-ALV. Mochten clubs hier een groot en zwaarwegend bezwaar tegen hebben, moeten ze dat zo snel mogelijk kenbaar maken.
Voorlopig mikt het bestuur op de al geprikte datum van vrijdag 18 september voor de najaars-ALV, maar ook dit onder corona-voorbehoud.

- Het NOSBO bestuur.
Voorzitter Roland Kroezen is einde termijn en aftredend. Het bestuur heeft al een aantal kandidaten gepolst, maar tot nu toe nog geen positieve reactie gekregen. Weet U een geschikte kandidaat, en dat kan ook Uzelf zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met het bestuur, zodat we eventueel met deze kandidaat in gesprek kunnen gaan.
Daarnaast heeft Ibo de Vries aangegeven niet langer de rol van bestuurslid jeugdzaken te willen uitoefenen. Ook op dit vlak zoekt de NOSBO dus (opnieuw) naar een geschikte kandidaat.
Ook zijn de posten competitie- en wedstrijdzaken al een tijdje niet ingevuld. Er is wel een kandidaat die deze rollen wil uitvoeren voor de NOSBO, maar dan niet als bestuurslid, maar als onbezoldigd medewerker.
Het goede nieuws is dat penningmeester Eric Jan Walinga heeft aangegeven wel een nieuwe termijn te willen aangaan.

- De NOSBO competitie.
Deze is definitief gestaakt, hoe het komende seizoen er uit gaat zien willen we nog niet op vooruitlopen. Het is ook lastig in te schatten hoe de diverse clubs vanaf 1 september er voor staan. Zowel op het ledengebied, als op het gebied van wedstrijdorganisatie in de diverse speellokalen.
De KNSB heeft overigens al besloten om de start van de nieuwe competitie op te schorten, tot 31 oktober 2020.

- De NOSBO beker.
We zijn gevorderd tot de halve finales, het bestuur is voornemens om die, in overleg met de betreffende clubs, nog wel doorgang te laten vinden. Eventueel aan het begin van het volgende seizoen.

- Het NOSBO kampioenschap.
Dit is onderdeel van het weekendtoernooi van de Groninger Combinatie. Aangezien dat toernooi niet doorgaat, is er ook geen NOSBO kampioenschap dit seizoen.

- Jeugdkampioenschappen.
Alles is afgelast. Wel zijn er landelijk online kampioenschappen geweest, waarvoor de al geplaatsten in hun leeftijdscategorie zich konden melden. Komende zaterdag is het online pupillenkampioenschap, waarvoor binnen de NOSBO door de organisatie van de NOJK een kwalificatietoernooi is georganiseerd. Het bestuur spreekt daar nogmaals haar dank voor uit, evenals voor de organisatie van de NOJK als geheel.

- Basisschoolkampioenschap.
Afgelast.

- Jeugd GP's.
Afgelast.