In de zoektocht naar een opvolger voor de stoppende penningmeester Evert Hondema is de NOSBO geslaagd.
Morgenavond tijdens de Algemene Ledenvergadering stelt het bestuur voor om Eric Jan Walinga te verkiezen als bestuurslid, met als taak het penningmeesterschap. We hopen natuurlijk op unanieme instemming.
Eric Jan Walinga zal dan in de loop van de zomermaanden de taken gaan overnemen van Evert Hondema, die dan tijdens de september ALV afscheid zal nemen.
Walinga is op dit moment nog penningmeester van SISSA, een functie die hij in het najaar gaat neerleggen.
Ook is Walinga lid van de Commissie van Beroep van de NOSBO. Die rol is niet verenigbaar met een bestuursfunctie, dus die zal per morgen, bij verkiezing, vacant zijn.