Evert Hondema stipte het bij zijn herverkiezing in september al aan. “De kans dat ik mijn termijn ga uitzitten is niet groot.” Helaas heeft Evert aangegeven al na dit seizoen te gaan stoppen met zijn bestuurswerk voor de NOSBO. Het bestuur betreurt dit, vooral ook gezien de manier waarop Evert deze functie de afgelopen vier seizoenen heeft ingevuld, maar we respecteren zijn besluit natuurlijk.

Dit houdt wel in dat de NOSBO op korte termijn op zoek is naar een nieuwe penningmeester. Het zou mooi zijn als deze al gepresenteerd kan worden op de voorjaars ledenvergadering van woensdag 31 mei.

Wij zoeken het liefst iemand met een financiële achtergrond, die zin heeft om de komende jaren mee te beslissen over de schaakgang van zaken in de provincies Groningen en Drenthe. De NOSBO heeft van zichzelf een jaarbegroting van ongeveer achtduizend euro en fungeert verder als doorgeefluik van de KNSB afdracht van de clubs naar de KNSB.

Wat houdt deze functie in?

-          Tweemaal per seizoen een Algemene Ledenvergadering. Eind mei met de presentatie van de jaarcijfers en in september met de begroting voor het nieuwe jaar.

-          Een aantal bestuursvergaderingen per seizoen. De afgelopen seizoenen waren dat er ongeveer 5 per seizoen.

-          Het accuraat bijhouden van de kasstromen van de NOSBO.

-          Het tijdig presenteren van de jaarcijfers, in eerste instantie naar het bestuur en daarna naar de ledenvergadering.

-          Het tijdig betalen van de rekeningen en ingediende declaraties.

-          Viermaal per seizoen de afdracht van de KNSB opmaken en innen.

-          Het tijdig bijeen roepen van de kascommissie, voorafgaande aan de voorjaars-ALV.

Daarnaast is er natuurlijk het algemene bestuurswerk. Meedenken over de richting die de NOSBO de komende jaren moet inslaan. Groot zorgenkind zijn de nog steeds teruglopende ledenaantallen, zowel bij volwassenen als bij de jeugd. En ook de daarmee ontstane problemen op het vlak van kampioenschappen en competities.

Als U belangstelling heeft neem dan contact op met een bestuurslid, ook als U meer vragen heeft.