Vanuit het NOSBO gebied nemen deze week liefst 25 jonge schakers deel aan het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap (ONJK) in Borne. Ruwweg 10% van het totale deelnemersaantal.